Další služby

Elektronický podpis

 • vlastníme kvalifikovaný certifikát pro ověření elektronického podpisu
 • po udělení jediné plné moci elektronicky zašleme dokumenty úřadům státní správy

Založení nové společnosti

 • zajistíme veškerou administrativu týkající se založení Vaší nové společnosti

Vracení daní z EU

 • po dosažení minimální částky útraty ve státech EU stačí dodat doklady za zboží či služby
 • zažádáme o vrácení DPH a vy pouze dostanete nárokovanou částku na účet
 • nulová vratka = náš nulový honorář

Virtuální sídlo/místo podnikání

 • nabízíme atraktivní obchodní adresu v centru města Plzně
 • pro Vás je to vysoká úspora výdajů za provoz kanceláře (nájem, energie,…)
 • zajistíme veškeré služby spojené s umístěním sídla/místa podnikání na námi zprostředkované plzeňské adrese (označení na budově, výroba cedulky)
 • přebíráme a přeposíláme korespondenci, upozorňujeme na příchozí poštu formou SMS nebo emailem dle přání klienta
 • novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 215/2009 Sb. umožňuje od 20. 7. 2009 to, že právnická osoba nemusí být ze svého sídla uvedeného v obchodním rejstříku skutečně řízena
 • fyzické i právnické osoby si mohou svobodně zvolit své sídlo firmy a to i odlišné od místa, kde je jejich skutečná správa
 • s virtálním sídlem/místem podnikání u nás vždy ušetříte!
 • více zde

Zajištění služeb daňového poradce, auditora, právníka, notáře

 • dokážeme zajistit spolupráci s námi ověřenými daňovými poradci, auditory, právníky a notáři
 • zajistíme odklad daňové povinnosti
 • zajistíme ověření účetní závěrky auditorem
 • zajistíme změny ve výpisu z obchodního rejstříku

Změny v zakladatelský dokumentech

 • zajistíme úpravu Vašeho zakladatelského dokumentu dle nové právní úpravy od roku 2014

Zastupování na úřadech státní správy

 • na základě plné moci vyřídíme veškeré požadavky úřadů státní správy
 • zastoupíme Vás při kontrolách na úřadech státní správy, popř. zařídíme kontrolu v prostorách naší společnosti
 • ušetříme Váš čas i finance

Rekonstrukce účetnictví

 • u právnických i fyzických osob provedeme rekonstrukci účetnictví za minulá i běžná období
 • stanete-li se naším klientem, cena rekonstrukce účetnictví pro Vás bude výhodnější

Zpracování statistických výkazů

 • vypracujeme veškeré statistické výkazy

Silniční daň

 • vypočteme čtvrtletní zálohy na daň a upozorníme Vás na termíny jejich splatnosti
 • zpracujeme přiznání k silniční dani
 • silniční daň se platí z motorových vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku a jsou používaná k podnikání

Daň z nemovitých věcí

 • vypracujeme přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí)

Poradenství v oblasti účetnictví a daní

 • dle průběžných výsledků hospodaření s Vámi zkonzultujeme možnosti optimalizace daní
 • kontrolní hlášení od 1.1.2016
dalsi sluzby – obrazek