Výtah nového zákona o obchodních korporacích

Pomůžeme Vám seznámit se s novými pojmy!
Neváhejte nás oslovit, pokud si nebudete vědět s něčím rady.

REKODIFIKACE PRÁVA

 1. rekodifikace práva je přijetí nového zákona
 2. zrušil se obchodní zákoník = nyní zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

NOVÉ POJMY

 1. slovo společnost nahrazuje slovo obchodní korporace
 2. slovo společník, družstevník nahrazuje slovo člen obchodní korporace

KORPORACE = SDRUŽENÍ MAJETKU A OSOB

 1. obchodní korporace jsou obchodní společnosti a družstva
 2. spolky jsou občanské sdružení
 3. člen sdružení je společník společnosti
 4. ostatní korporace jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ)

DATOVÁ SCHRÁNKA, PŘÍPADNĚ ELEKTRONICKÝ PODPIS U OSVČ V ROCE 2014 PRO ÚČELY:

 1. Daň z příjmů fyzických osob – OSVČ bez zaměstnanců nebo jen do 10 – nebude zapotřebí
 2. Daň z přidané hodnoty – pokud obrat FO za nejvýše 12 měsíců nepřesáhne 6 milionů Kč – nebude zapotřebí, pokud nemá zákonem stanovenou povinnost např: – přenesení daňové povinnosti, souhrnné hlášení, apod.
 3. Pojistné na sociální pojištění – nebude zapotřebí
 4. Pojistné na zdravotní pojištění – nebude zapotřebí
Kontakty

Ing. Michaela Hanzlíková
účetnictví, daně, mzdy
+ 420 776 335 511

Miluše Matejovová
účetnictví, daně
+ 420 734 266 081

info@uctopro.cz
www.uctopro.cz